Αναρτήσεις

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο στο Σύστημα του Αυτοκινήτου Start & Stop

ΤΡΙΚΑΛΑ : Έρευνα «ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Εισηγητής στην Ημερίδα με θέμα "Νέες τάσεις Κίνησης Οχημάτων με Εναλλακτικά Καύσιμα"

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Σεμινάριο με θέμα "Φίλτρα Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF)"

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στην Τεχνολογία Διαμόρφωσης & Κατεργασίας Μετάλλων

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στη Περιβαλλοντική Διαχείριση Συνεργείου Αυτοκινήτων

ΛΑΜΙΑ : Εισηγητής στην Ημερίδα με θέμα "Νέες τάσεις Κίνησης Οχημάτων με Εναλλακτικά Καύσιμα"

ΒΟΛΟΣ : Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα "Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο"

ΑΘΗΝΑ : Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στον κλάδο του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στα Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 30 ωρών στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο 30 ωρών στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 30 ωρών στα Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 30 ωρών στα Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα " Πράσινη Ενέργεια - Αλουμίνιο "

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 150 Ωρών Κατάρτησης Προσωπικού Συνεταιριστικού ΚΤΕΟ σε Υγραέριο (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικά Αυτοκίνητα.

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο Αρχικής Κατάρτησης Μηχανικών Αυτοκινήτων

ΑΘΗΝΑ : Συμμετοχή στην 2η Ημερίδα Επιχειρηματικότητας "Το Συνεργείο ως Επιχείρηση"

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών στην ΤΟΥΟΤΑ Αδάμου ΑΕΒΕ με θέμα " Βελτίωση Προσόντων στις Νέες Τεχνολογίες Επισκευής & Συντήρησης Αυτοκινήτων "

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα "Μεταλλικές Κατασκευές"

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα "Νέες Τεχνικές στην Επισκευή Αυτοκινήτων"

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG)- Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΚΑΡΔΙΤΣΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) -Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 150 Ωρών Τεχνίτη Υγραερίου (LPG) Φ.Αερίου (CNG) στο Αυτοκίνητο

Εκπαίδευση