ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Νέα Τεχνολογία Diesel»

⛽ Τεχνολογία Diesel

Έγκλημα: DPF και εκπομπές καυσαερίων κινητήρων Diesel


Το περιβαλλοντικό έγκλημα αφαίρεσης των φίλτρων σωματιδίων DPF

Το πρόβλημα της αφαίρεσης του συστήματος μείωσης των εκπομπών καυσαερίων όπως επιβεβαιώνεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος.


Η αφαίρεση του συστήματος μείωσης εκπομπών καυσαερίων εκτός των σωματιδίων PM ελευθερώνει και CO, HC, και NOx, με αποτέλεσμα την αύξηση των ρύπων ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές με ότι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα μας.

Το φίλτρο σωματιδίων Diesel σε τακτικά διαστήματα λειτουργίας του κινητήρα αναζωογονείται ή αναγεννιέται ή αλλιώς αυτόκαθαρίζεται από τα σωματίδια αιθάλης, έτσι ώστε να μην βουλώνει και να μην επηρεάζεται η λειτουργία του. Τα σωματίδια της αιθάλης (C) που συγκεντρώνονται στο φίλτρο καίγονται (οξειδώνονται) και καθαρίζει το φίλτρο. Η απομάκρυνση της αιθάλης λέγεται αναγέννηση ή αναζωογόνηση του φίλτρου.

Σχόλια