ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

📚 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Αυτοδύναμη κίνηση οχημάτων CNG (Φυσικού Αερίου) του VW Group, ένα άρθρο μου στην έγκριτη Εφημερίδα                   《ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ》


               Εφημερίδα 《ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ》

Σχόλια