ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

📚 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η Αυτοδύναμη κίνηση οχημάτων CNG (Φυσικού Αερίου) του VW Group, ένα άρθρο μου στην έγκριτη Εφημερίδα                   《ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ》


               Εφημερίδα 《ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ》

Σχόλια