ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΛΑΡΙΣΑ : Ηλεκτρικά Οχήματα - Ηλεκτρικά Χειρόφρενα

 Σεμινάριο με συνολική εκπαίδευση 40 διδακτικών ωρών οργανωμένο μεσώ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Λάρισας.

Διδάχθηκαν οι παρακάτω ενότητες.

  • Βασικές έννοιες ηλεκτρισμού
  • Αρχές Λειτουργίας Ηλεκτροκινήτηρων
  • Μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων
  • Ηλεκτρικός Κίνδυνος - Εργαλεία
  • Γενική Προγραφή Ηλεκτρικού Χειροφρένου
  • Λειτουργεία - Συντήρηση - Έλεγχος ΚΤΕΟ Ηλεκτρικού Χειροφρένου   
 


 


Σχόλια