ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Νέα Τεχνολογία Diesel»

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο με θέμα "Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο"
Σεμινάριο οργανωμένο μέσω του Συλλόγου 

Ιδιοκτήτων Συνεργείων Αυτοκινήτων Μοτοσικλετών Ν. Μαγνησίας ΣΙΣΑΜ

Σχόλια