ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο με θέμα «Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο»


Σεμινάριο οργανωμένο μέσω του Συλλόγου 
Ιδιοκτήτων Συνεργείων Αυτοκινήτων Μοτοσικλετών Ν. Μαγνησίας ΣΙΣΑΜ

Σχόλια