ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο με θέμα «Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο»


Σεμινάριο οργανωμένο μέσω του Συλλόγου 
Ιδιοκτήτων Συνεργείων Αυτοκινήτων Μοτοσικλετών Ν. Μαγνησίας ΣΙΣΑΜ

Σχόλια