ΤΡΙΚΑΛΑ : «ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ»

ΑΘΗΝΑ : Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στον κλάδο του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή


Εκπαίδευση οργανωμένη από το ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ και πρακτική άσκηση στην εταιρία Παγιάτης  με έδρα τον Πειραιά,Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών ΑλουμινοσιδηροκατασκευαστώνΣχόλια