ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΑΘΗΝΑ : Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στον κλάδο του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή


Εκπαίδευση οργανωμένη από το ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ και πρακτική άσκηση στην εταιρία Παγιάτης  με έδρα τον Πειραιά,Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών ΑλουμινοσιδηροκατασκευαστώνΣχόλια