ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ②

 Συνολική Διάρκεια Προγράμματος: 200 ώρες
  • Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης 70
  • Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως 70
  • Ώρες Ασύγχρονης 60
To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στον περιβαλλοντικό κλάδο. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες.

Σχόλια