ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

📃 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸Πιστοποίηση σε Θέματα «Υγιεινής Και Ασφάλειας Εργασίας»Σχόλια