ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

📃 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸Πιστοποίηση σε Θέματα «Υγιεινής Και Ασφάλειας Εργασίας»Σχόλια