ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

📃 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Νέα ΤΟΤΤΕ Υαλοπινάκων , Νέος κανονισμός Πυροπροστασίας»


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Συμμετοχή στο σεμινάριο του Ι.Ο.Α.Σ. με θέμα««AVENUE for Traffic Safety»

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα «Φίλτρα Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF)»


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στα ειδικά θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ειδικότητας των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα "Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο"
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Πιστοποίηση σε Θέματα «Υγιεινής Και Ασφάλειας Εργασίας»

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸


Συμμετοχή στην 2η Ημερίδα Επιχειρηματικότητας «Το Συνεργείο ως Επιχείρηση»Σχόλια