ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου & Αντικατάσταση Ψυκτικών ΥγρώνΣεμινάριο 40 διδακτικών ωρών οργανωμένο από το ΚΕΚ ΑΚΕΘ (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας) ΚΕΚ Α.ΚΕ.Θ.

Στην εκπαιδευτική δομή του.

Μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχόλια