ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο με θέμα τη Διάγνωση & τον Κλιματισμό Αυτοκινήτου

🆘️ Υγεία & Ασφάλεια

Εργατικά Ατυχήματα 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας των Εργατικών Ατυχημάτων του έτους 2016.
Η έρευνα των εργατικών ατυχημάτων είναι απογραφική και αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων για τα θανατηφόρα και μη εργατικά ατυχήματα μισθωτών.


Σχόλια