ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΛΑΡΙΣΑ : Εκπαίδευση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Προστασία από τον Ηλεκτρισμό

Εκπαίδευση των παιδιών μας στην ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού.
Επένδυση στο μέλλον !!
Εδώ είναι η αρχή της ηλεκτροκίνησης !!

Σχόλια