ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Νέα Τεχνολογία Diesel»

Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΑΚΕΘ (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας) ΚΕΚ Α.ΚΕ.Θ.

Στην εκπαιδευτική δομή του.

Μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχόλια