ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Υβριδικά & Ηλεκτρικά Οχήματα»Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΑΚΕΘ (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας) ΚΕΚ Α.ΚΕ.Θ.

Στην εκπαιδευτική δομή του.

Μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχόλια