ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Σεμινάριο με θέμα «Φίλτρα Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF)»

Σεμινάριο οργανωμένο από τη DPFecocleaning και το
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
με Θέμα:
Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου DPF,
διάγνωση – αναγνώριση κωδικών, επίλυση βλάβης, περιβαλλοντολογικές,
νομικές συνέπειες και προβλήματα υγείας από την αφαίρεση του.


Σχόλια