ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στην Τεχνολογία Διαμόρφωσης & Κατεργασίας Μετάλλων

Σεμινάριο  οργανωμένο μεσώ του Συλλόγου ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Στην εκπαιδευτική δομή του ΚΕΚ ΚΥΒΟΣ

Σχόλια