ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στην Τεχνολογία Διαμόρφωσης & Κατεργασίας Μετάλλων

Σεμινάριο  οργανωμένο μεσώ του Συλλόγου ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Στην εκπαιδευτική δομή του ΚΕΚ ΚΥΒΟΣ

Σχόλια