ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΛΑΜΙΑ : Σεμινάριο στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών
Σεμινάριο οργανωμένο Μεσώ του (Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Λαμίας και Περιφέρειας)

Σχόλια