ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

ΛΑΜΙΑ : Σεμινάριο στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών
Σεμινάριο οργανωμένο Μεσώ του (Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Λαμίας και Περιφέρειας)

Σχόλια