ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍
Συνολική Διάρκεια Προγράμματος: 200 ώρες
Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης 70
Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως 70
Ώρες Ασύγχρονης 60

To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στον περιβαλλοντικό κλάδο. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες.

Σχόλια