ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο στο Σύστημα του Αυτοκινήτου Start & Stop

Σεμινάριο οργανωμένο απο  τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στην εκπαιδευτική δομή ΚΕΚ Α.ΚΕ.Θ.

Σχόλια