ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

 
Σεμινάριο 40 διδακτικών ωρών οργανωμένο μεσώ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Λάρισας Σ.Ι.Σ.Α.Λ.

Σχόλια