Αναρτήσεις

ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΛΑΡΙΣΑ : Ηλεκτρικά Οχήματα - Ηλεκτρικά Χειρόφρενα

ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ②

ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ①

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου & Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών

ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

Webinar : Αρχιτεκτονικές Ήπιας Υβριδικής Τεχνολογίας - Υβριδική Τεχνολογία 48V Start – Stop

Webinar : Τεχνολογία Start – Stop σε Μικρο-Υβριδικά και Ήπια Υβριδικά Οχήματα

Webinar : Τεχνολογία Start – Stop σε Μικρο-Υβριδικά και Ήπια Υβριδικά Οχήματα

ΛΑΡΙΣΑ : Συμμετοχή στο «II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (II EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM)»

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο με θέμα τη Διάγνωση & τον Κλιματισμό Αυτοκινήτου

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Νέα Τεχνολογία Diesel»

ΛΑΡΙΣΑ : Εκπαίδευση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Προστασία από τον Ηλεκτρισμό

ΤΡΙΚΑΛΑ : «ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Υβριδικά & Ηλεκτρικά Οχήματα»

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο με θέμα «Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο»

ΛΑΜΙΑ : Σεμινάριο στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο στο Σύστημα του Αυτοκινήτου Start & Stop

ΤΡΙΚΑΛΑ : Έρευνα «ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Εισηγητής στην Ημερίδα με θέμα «Νέες τάσεις Κίνησης Οχημάτων με Εναλλακτικά Καύσιμα»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Σεμινάριο με θέμα «Φίλτρα Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF)»

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στην Τεχνολογία Διαμόρφωσης & Κατεργασίας Μετάλλων

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στη Περιβαλλοντική Διαχείριση Συνεργείου Αυτοκινήτων

ΛΑΜΙΑ : Εισηγητής στην Ημερίδα με θέμα «Νέες τάσεις Κίνησης Οχημάτων με Εναλλακτικά Καύσιμα»

ΒΟΛΟΣ : Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Νέες Τάσεις Κινήσεις με εναλλακτικά καύσιμα - Φυσικό Αέριο»

ΑΘΗΝΑ : Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στον κλάδο του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 32 ωρών στα Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 30 ωρών στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών

ΒΟΛΟΣ : Σεμινάριο 30 ωρών στον Κλιματισμό Αυτοκινήτου και στην Αντικατάσταση Ψυκτικών Υγρών

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 30 ωρών στα Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας