ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Νέα Τεχνολογία Diesel»

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 30 ωρών στα Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας







Σεμινάριο οργανωμένο Μεσώ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Λάρισας

Σχόλια