ΛΑΡΙΣΑ : Ηλεκτρικά Οχήματα - Ηλεκτρικά Χειρόφρενα

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα " Πράσινη Ενέργεια - Αλουμίνιο "

Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΘΕΚΕΕ (Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών & Επιμόρφωσης )
ΘΕ.Κ.Ε.Ε.


Στην εκπαιδευτική δομή του.


Μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Σχόλια