ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα «Πράσινη Ενέργεια - Αλουμίνιο»

Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΘΕΚΕΕ (Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών & Επιμόρφωσης )
ΘΕ.Κ.Ε.Ε.


Στην εκπαιδευτική δομή του


Μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ


Σχόλια