ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο Αρχικής Κατάρτησης Μηχανικών Αυτοκινήτων

Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΓΕΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στη  Λάρισα ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    στην εκπαιδευτική δομή του.Μέσω του ΟΑΕΔ


Λάρισα Ιούλιος  2014

Σχόλια