ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

Σεμινάριο οργανωμένο μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ


Στην εκπαιδευτική δομή του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (
Κ.Α.ΕΛ.Ε) στα Τρίκαλα Τρίκαλα Μάρτιος 2014

Σχόλια