ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα "Μεταλλικές Κατασκευές"




Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΘΕΚΕΕ (Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών & Επιμόρφωσης )
ΘΕ.Κ.Ε.Ε.


Στην εκπαιδευτική δομή του.

Μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ



Λάρισα Ιανουάριος 2014

Σχόλια