ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο με θέμα «Νέα Τεχνολογία Diesel»

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα "Μεταλλικές Κατασκευές"
Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΘΕΚΕΕ (Θεσσαλικό Κέντρο Ερευνών & Επιμόρφωσης )
ΘΕ.Κ.Ε.Ε.


Στην εκπαιδευτική δομή του.

Μέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΛάρισα Ιανουάριος 2014

Σχόλια