ΛΑΡΙΣΑ : Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 🌍

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 40 Ωρών με θέμα «Νέες Τεχνικές στην Επισκευή Αυτοκινήτων»









Σεμινάριο οργανωμένο από το ΚΕΚ ΑΚΕΘ   (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας) ΚΕΚ Α.ΚΕ.Θ.

Στην εκπαιδευτική δομή του.

Μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρίκαλα  Ιανουάριος 2014

Σχόλια