ΛΑΡΙΣΑ : Πράσινες Δεξιότητες - Κυκλική Οικονομία

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων

Σεμινάριο οργανωμένο μεσώ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Λάρισας Σ.Ι.Σ.Α.Λ.
Λάρισα Ιούλιος 2013Σχόλια