ΛΑΡΙΣΑ : ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) & Υβριδική Τεχνολογία 48V

ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο 150 Ωρών Τεχνίτη Υγραερίου (LPG) Φ.Αερίου (CNG) στο ΑυτοκίνητοΣεμινάριο οργανωμένο μέσω του  Σύλλογου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Ν. Λάρισας ΕΔΩ

Πρακτική άσκηση στο συνεργείο autogas-arvanitis            
Λάρισα Μάιος 2012

Σχόλια