ΛΑΡΙΣΑ : Σεμινάριο με θέμα τη Διάγνωση & τον Κλιματισμό Αυτοκινήτου

ΤΡΙΚΑΛΑ : Σεμινάριο 200 Ωρών Υγραερίου (LPG) - Φυσικό Αέριο (CNG) - Υβριδικών Αυτοκινήτων
Σεμινάριο οργανωμένο μέσω του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στην εκπαιδευτική δομή   ΚΕΚ Α.ΚΕ.Θ.


Τρίκαλα Μάιος 2013

Σχόλια